VÝROBKY

Výroba je zajištěna ve vlastním dřevozpracujícím areálu, který díky rozloze 2,5ha je schopen zabezpečit stálé skladovací kapacity. Na veškeré výrobky je použita kvalitní certifikovaná dřevní hmota, která je zpracovávána klasickými moderními postupy na vlastní pořezové lince a dále je ošetřována ve vlastní certifikované sušárně dřeva (sušení dle směrnice ISPM).

Dřevěné obaly

Dřevěné obaly, dřevěné bedny, dřevěné kontejnery apod.

Vyráběné dřevěné bedny, obaly a kontejnery lze kombinovat s deskovým dřevěným materiálem, v případě balení generátorů, strojů, polotovarů či výrobních linek s vysokou hmotností (obvykle od 50t ) je obal kombinován s výztužnými zpevňovacími kovovými prvky (závitové tyče, šroubení, kovové rámy …). V případě dodávky finálního obalu s kovovými rámy je tento obal dodán s defektoskopickými zkouškami a zátěžovými testy. Samozřejmostí je i dodávka protokolů o shodě v české i anglické verzi, pokud to zákazník vyžaduje. Balení lze doplnit o vakuaci výrobku do Al fólie, případně do igelitových obalů včetně vysoušecích tablet.

Postup návrhu a výroby dřevěného obalu a bedny:

1. Na základě dodané výkresové dokumentace zákazníkem s určením všech požadavků a norem, případně místa určení na finální výrobek (zámořská bedna, zámořský obal).

2. Zasláním výkresové dokumentace k výrobku (včetně technických údajů), který má být balen a následně expedován ať již po tuzemsku nebo do zámoří. V tomto případě je naší společností navržen vhodný dřevěný obal, dřevěná bedna, dřevěný kontejner atd. Uvedené balení je navrženo formou vlastní výkresové dokumentace s určeným typem technologie balení a ošetření.

3. Zákazník může využít také variantu, kdy předá technické parametry k balenému výrobku a obal je navržen naším konstruktérem po odborné prohlídce stroje,zařízení nebo výrobní linky, která má být expedována.

Výroba dřevených obalů - DM Dřevovýroba MF
Obaly - DM Dřevovýroba MF Obaly - DM Dřevovýroba MF Obaly - DM Dřevovýroba MF
Výroba dřevených obalů - DM Dřevovýroba MF
Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly Obaly

Dřevěné stojany

Výroba dřevěných stojanů - DM Dřevovýroba MF

Dřevěné stojany lze vyrábět podle výkresové dokumentace dodané zákazníkem nebo na základě zadaných technických parametrů a výkresu výrobku, který má být přepravován. Službou pro zákazníka je navržení vlastní výkresové dokumentace a návrhu na balení výrobku přepravovaného na dřevěném stojanu podle konečného místa určení a dodávky výrobku.

Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Výroba dřevěných stojanů - DM Dřevovýroba MF
Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF
Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF Dřevěné stojany - DM Dřevovýroba MF

Dřevěné palety

Výroba palet - DM Dřevovýroba MF Výroba palet - DM Dřevovýroba MF
Výrobu palet je možné realizovat na základě dodaného výkresu nebo zadaných požadavků zákazníkem. V druhém případě je navržen vhodný typ palety pro každou jednotlivou zakázku.

Palety lze vyrábět i v kombinaci se špalíky z lisovaného materiálu, případně z tvrdého dřeva. Palety jsou podle přání zákazníka ošetřovány podle IPPC normy, případně dalších požadavků, které záleží na místě konečného určení výrobků transportovaného na paletách. Lze zajistit i dodávky palety s nástavbou.

Výroba palet - DM Dřevovýroba MF Výroba palet - DM Dřevovýroba MF Výroba palet - DM Dřevovýroba MF
Výroba palet - DM Dřevovýroba MF Výroba palet - DM Dřevovýroba MF
Výroba palet - DM Dřevovýroba MF Výroba palet - DM Dřevovýroba MF

 

Další nabízené výrobky a služby:

ŘEZIVO

Sortiment řeziva

SLUŽBY

Nabízené služby

Úvod | Nahoru